اخبار خودرو ،شرایط پیش فروش دناپلاس به شرح جدول ذیل ارائه می‌شود.
زمان فعال‌سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ می باشد.

– کلیه مبالغ به ریال است

– مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه تعیین می گرد

شرایط و توضیحات بخشنامه :

۱ – ظرفیت فروش برای هر کد ملی یک دستگاه می باشد.

۲ – امکان ثبت نام با شماره مشتری دوم نمایندگی (کاردکس) وجود ندارد.

۳ – در این بخشنامه، امکان صلح تا دو مرتبه فراهم می باشد..