دنیای خودرو ،گروه صنعتی ایران خودرو جدیدترین قیمت مصوب تمامی محصولات این شرکت , ویژه اردیبهشت ماه ۹۴ را منتشر نمود .

لیست قیمت مصوب فروش نقدی محصولات شرکت ایران خودرو در اردیبهشت ماه ۹۴ (ویژه نمایندگی ھای مجاز) به شرح ذیل می باشد :

df7dtvd77s7bm3l59g8o