دنیای خودرو -گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود را در سال ۹۴ بصورت رسمی منتشر نمود .

قیمت جدید کلیه محصولات ایران خودرو از فروردین ماه ۹۴ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل می باشد :
392r8v93u032dkql0uev.png